Titlul proiectului: “Împreuna cu copiii pentru un debut şcolar de calitate - instrumente didactice pentru preşcolarii din grupa pregătitoare”

Axa prioritară: 2. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Benerficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63126

Proiectul vine în sprijinul realizării operaţiunii indicative a AP2, DMI 2, “Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative pentru învăţământul preşcolar” în vederea asigurării creşterii şanselor preşcolarilor de a avea un debut şcolar echilibrat, risc scăzut de părăsire timpurie a şcolii, precum şi o conectare la educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, adaptată exigenţelor pieţei muncii prin punerea bazelor formării competenţelor cheie.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea adaptabilităţii şcolare, asociată cu prevenirea insuccesului şcolar la copiii preşcolari din grupa mare pregătitoare prin crearea / testarea / pilotarea instrumentelor didactice digitale şi a unei abordări educaţionale alternative în vederea pregătirii debutului şcolar.

Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor operaţionale ale DMI 2.2 se realizează prin atingerea obiectivelor specifice ale acestuia:

  • Dezvoltarea / testarea / pilotarea de resurse, teste şi instrumente didactice digitale în vederea pregătirii şi verificării sistematice a aptitudinii de şcolaritate la preşcolarii din grupa mare pregătitoare;
  • Creşterea gradului de implicare directă a preşcolarilor în proiectarea / crearea / testarea / pilotarea de resurse şi instrumente didactice digitale în vederea pregătirii şi verificării sistematice a aptitudinii de şcolaritate prin participarea directă a 100 de preşcolari din grupul ţintă în faza de testare program;
  • Optimizarea colaborării dintre grădiniţe şcoli - familii prin activităţi educaţionale comune pentru asigurarea unei mai eficiente adaptări şcolare la preşcolarii din grupa mare pregătitoare;
  • Îmbunătăţirea resurselor de informare online pentru beneficiarii învăţământului preşcolar (cadre didactice, părinţi, cadre de conducere, public) în vederea pregătirii unui debut şcolar de calitate asociat cu riscuri minime de părăsire timpurie a şcolii.


Aplicatie DESEN


Aplicatie EDUCATIE FIZICA


Aplicatie MUZICA


Aplicatie POVESTI


Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul proiectului: www.indep.ro